51 64 89 38 joti@aarhus.dk

Langenæsens værdigrundlag

Langenæsen er et godt, trygt og udviklende sted for børn, personale og forældre.

Vores vision er at være et attraktivt dagtilbud, som forældre drømmer om, at deres barn skal være en del af.

Tryghed

…er i Langenæsen at blive anerkendt, set, hørt og forstået.

Når vi arbejder med tryghed i Langenæsen, handler det om at være tydelige, engagerede og omsorgsfulde voksne.

Vi skaber sammenhæng mellem vores ord og handlinger og skaber en genkendelig hverdag med faste rammer og aktiviteter.

Interaktiv grafik

Udvikling

…er i Langenæsen at hvert enkelt barn skal nå så langt i dets udvikling som muligt.

Vi skaber en hverdag for det enkelte barn og gruppen, hvor der er ro, tid, anerkendelse og tilpas med krav til, at de i samspil med andre børn og voksne kan lære nyt og udvikle nye kompetencer.

Dette gælder også vores samarbejde med forældrene. Vi vejleder, giver sparring og lytter, så vi i samarbejde styrker det enkelte barns udvikling bedst muligt.

Interaktiv grafik

Respekt

…er i Langenæsen anerkendelse mellem børn og voksne og respekt for hinandens forskelligheder.

Vi taler og lytter til hinanden og behandler hinanden med respekt, fx siger vi god morgen og farvel.

Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser og handlinger, så det lærer at afstemme dem i sine omgivelser. Vi hjælper barnet til at respektere andres mangfoldighed og til at se det som noget positivt, at vi er forskellige.

Vi hjælper barnet til at mærke sine egne grænser og respektere andres grænser. Vi hjælper barnet til at stoppe op, når et andet barn siger fra.

Interaktiv grafik

Fællesskab

…er i Langenæsen at der skal være plads til alle, store som små. Forældre, børn og personale skal inkludere hinanden i Langenæsens fællesskab.

Det skal være dejligt at være sammen i Langenæsen. Derfor har vi fokus på fællesskab i hverdagen.

Et fællesskab kan være mange ting, fx mellem to børn, der har brug for at skabe en tryg relation, en drengegruppe, en samlingsgruppe eller hele huset.

Det vigtigste er, at vi inkluderer hinanden, vi hjælper hinanden og vi har en åbenhed i forhold til, at alle må være med.

Interaktiv grafik