51 64 89 38 joti@aarhus.dk

Leg, læring og udvikling i Langenæsen

– Plads til personlig udvikling

Vi giver plads til den frie leg fordi:

 • Børnene gennem legen udvikler deres sprog, fantasi og kreativitet.
 • Børnene lærer forhandlingsteknik, konfliktløsning og den færdighed at kunne knytte venskaber/sociale relationer.

I hverdagen er der plads og ro til at børnene får mulighed for at øve sig i at lege og etablere venskaber og deltage i små og store legegrupper. De voksne iagttager legene og guider, når børnene har behov for støtte og guidning.

Vi giver børnene oplevelser og udfordringer, der inspirerer og støtter deres læring og udvikling indenfor de seks læreplanstemaer:

 • Alsidige personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og Naturfænomener
 • Kultur og Kulturelle kompetencer

Dette gør vi bl.a. via følgende hverdagsaktiviteter:

 • Børnesamling
 • Sanglege
 • Højtlæsning og historiefortællinger
 • Fælles fødselsdage i børnehaven
 • Båldag en gang om ugen
 • Klippe-klistreaktiviteter
 • Hverdagsleg med biler, brio, duplo, magneter, puslespil, dukker m.m.

I Langenæsen prioriterer vi selvhjulpenhed højt. Det er bl.a. selv at mestre af og påklædning, hjælp med borddækning og selv at kravle op og ned af stolen. Når vi styrker barnets selvhjulpenhed støtter vi barnet i dets selvstændigheds udvikling.
Barnets motoriske udvikling påvirkes positivt og det øger barnets selvforståelse selvtillid og selvværd. Kort sagt bliver børnene sundere og gladere og mere robuste børn.