51 64 89 38 joti@aarhus.dk

Hverdagen i Langenæsen

– Langenæsen har i alt 46 børn i alderen 0-6 år

Vuggestuen

I vuggestuen er der13 børn. Vi har en fast dagsrytme, der giver børnene tryghed og forudsigelighed. Kl. 9 får børnene frugt og rugbrød og herefter er der leg og aktiviteter til kl. 10,30. Det er oftest en tur på legepladsen, men kan også være motorik, kreativitet eller musik, dans og udklædning på stuen. Kl. 10,30 holder vi samling, hvor børnene skiftes til at vælge en sang fra kufferten. Vi snakker om hvem vi er og meget andet.

Vi spiser kl.11 og herefter bliver børnene puttet. Når børnene er stået op spiser de eftermiddagsmad og herefter er der leg på stuen, indtil vi åbner dørene og slår os sammen med børnehaven ca. kl. 15,30. De dage, hvor vi laver aktiviteter sammen med børnehaven er der en anderledes rytme.

Børnehaven

I børnehaven har vi 2 spise-samlingsgrupper med 16 børn i hver: Isbjørne og Hvaler.
Vores formiddage er forskellige. Vi prioriterer den selvorganiserede leg, men der er også forskellige pædagogiske aktiviteter.Vi holder samling kl.10.30, hvor vi taler om, hvad der rør sig i børnegruppen eller i hele Langenæsen med fællesskabet i højsædet. Vi spiser kl.11 og herefter går vi på vores dejlige naturlegeplads. Om sommeren er vi ude det meste af dagen – om vinteren er vi ude ca. 1½ time. Vi spiser eftermiddagsmad kl.14 og herefter er der igen fri leg indtil vi slår os sammen med vuggestuen kl.15.30.

For alle børn gælder det, at:

Vi støtter børnene i at udvikle empati, så de formår at inkludere hinanden i legene og i fællesskabet på tværs af alder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og dets nærmeste udviklingszone. Børnene har stor glæde af at være sammen på tværs af alder. Søskende har stort udbytte af at have en fælles hverdag. De yngste lader sig inspirere af de ældre børn i deres leg, og ser, hvordan de store agerer socialt. De ældre børn får lov at være “lærer-ud-i-legen” for de yngste, og de får mulighed for at øve sig på at udvise omsorg og respekt for hinanden. Vi arbejder på at støtte barnet i at udvikle robusthed, når de møder små og store udfordringer.

Aktiviteter på tværs af alder

En gang om ugen har vi båldag om formiddagen, hvor alle børn deltager. Børnene skræller grøntsager og vi afslutter formiddagen med, at spise sammen ved bålet.  aktivitetsgrupper og vores to årlige temauger.

Aktivitetsgrupper:

”Aktivitetsgrupper” er et unikt læringstilbud, hvor ca.10 børn og 2 voksne i 2 perioder af 3-4 ugers længde  har en ugentlig formiddag sammen omkring et relevant læringsforløb med udgangspunkt i de 6 lovpligtige læreplanstemaer fra Langenæsens pædagogiske læreplan. Storebørnsgruppen kører hele året.

Temauger: 

Her fordyber vi os i en hel uge i et emne. Vi har det seneste år haft temauger om familien og motorik.