51 64 89 38 joti@aarhus.dk

Forældresamarbejde i Langenæsen

– Stor medindflydelse

Vi ser forældrene som medskabere af vores fælles opgave: At give børnene tryghed og udvikling. Jo tættere samarbejde vi har, jo mere sammenhæng vil barnet opleve i sin verden, og jo mere trivsel og udvikling for barnet.

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet: ”Gensidige forventninger til samarbejdet mellem forældrene og Langenæsen”. Vi oplever, at det styrker samarbejdet, at vi ved hvilke forventninger vi kan stille til hinanden, så vi arbejder sammen om at styrke barnets udvikling.

Forældrebestyrelsen gør en stor indsats for at sikre, at der er en god dialog mellem personale og forældre præget af en positiv anerkendende tilgang og med ønsket om stadig at udvikle Langenæsen.

I Langenæsen har vi traditioner, hvor vi mødes og hygger os. En årlig arbejdsdag, løbedag med forældre og sommerfest. Vores forældre giver tit udtryk for, at det giver et godt fællesskab, der kommer børnene til gode. Til disse arrangementer er der næsten 100% forældre fremmøde.

Forældrene kan bruge hjemmesiden til at kigge på fotografier m.m. nyhedsbreve. Referater fra bestyrelsesmøder sendes til forældrenes e-mailadresse.

Forældrebestyrelsen i Langenæsen

Langenæsens bestyrelse består af fem forældre, og er Langenæsens arbejdsgiver. Bestyrelsen har dermed det overordnede ansvar for Langenæsens drift og udvikling.

Det betyder, at forældrene har stor indflydelse på deres børns dagligdag i et selvejende dagtilbud som Langenæsen.

Bestyrelsen har uddelegeret det daglige ansvar for pædagogik, personale og økonomi til dagtilbudslederen.

Forældrebestyrelsen beskæftiger sig fortrinsvis med:

  • Fastsættelse af overordnede pædagogiske principper og struktur.
  • Udvikling af forældresamarbejdet.
  • Løsning af aktuelle udviklingsopgaver og udfordringer.
  • Deltage i afholdelse af forældrearrangementer.
  • Ansættelse af leder og souschef samt deltagelse i øvrige ansættelser.

Vi har en aktiv bestyrelse, der meget gerne vil i dialog med de øvrige forældre.