51 64 89 38 joti@aarhus.dk

Årshjul for aktiviteter i Langenæsen

– Sådan er vi

I Langenæsen har vi mange traditioner og aktiviteter på tværs af hele huset. Det er traditioner, der understøtter og udvikler vores fælles historie og vores fællesskab. Vi holder de almindelige danske højtider og giver derigennem børnene indsigt i dansk kultur. Vi er grundlagt som menighedsinstitution, og har stadig et uformelt samarbejde med Langenæs Kirken. Vi snakker ikke om religion i hverdagen, men vi går til børnegudstjenester – påske, høst og jul. Det giver børnene lejlighed til på en uhøjtidelig måde at stifte bekendtskab med den religion, som det danske samfund er formet omkring. Hvis der er forældre, der ikke ønsker at deres barn skal med i kirke bliver barnet passet i Langenæsen imens.

Årshjul for aktiviteter

Udover nedenstående begivenheder har vi i vores hverdag en masse lege- og  kreative aktiviteter, samt aktiviteter, der styrker børnenes sprog, krop og bevægelse

Februar:

 • Aktivitetsgruppeforløb
 • Fastelavn – vi slår katten af tønden.

Marts:

 • Temauge

April:

 • Påskegudstjeneste i Langenæs Kirken, samt Påske-klippeværksted.
  Forældrearbejdseftermiddag med spisning og hygge.

Maj:

 • Løb med forældrene: en hyggelig eftermiddag med børn og forældre.
 • Bedsteforældredag, hvor børnene og deres bedsteforældre planter blomster på legepladsen.
 • Storebørnstræf med 5 andre dagtilbud i vores selvejenetværk 20-12.

Juni:

 • Udsmykning til sommerfesten
 • Sommerfest for børn, forældre og personale med spisning.
 • Bevægelsesdag med Langenæs dagtilbud.
 • Farvelfest for kommende skolebørn.

Juli:

 • Sommerferielukket i uge 29 og 30, med mulighed for pasning i naboinstitution.

September:

 • Generalforsamling med valg til Langenæsens forældrebestyrelse, foredrag og snak i grupperne.
 • Vi leger og får de nye børn godt ind i fællesskabet i Langenæsen.
 • Vi fejrer Langenæsens fødselsdag.
 • Efterårets temauge.
 • Storebørnsgruppens aktiviteter går i gang.
 • Festuge
  .

Oktober:    

 • Høstsuppe
 • Gudstjeneste
 • Storebørnstræf med 5 andre dagtilbud i vores selvejenetværk 20-12.

November:

 • Aktivitetsgruppeforløb
 • Juleværksted
 • Juleklip

December:

 • Juleværksted
 • Juleklip
 • Julehistorier
 • Julefrokost
 • Børne-julegudstjeneste i Langenæs Kirken